V pripravi na izvajanje dejavnosti opravljanja storitev za trg dela in dejavnosti zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku v Republiki Sloveniji.